APPLY JOB


 ดาวน์โหลดใบสมัคร        

สมัครออนไลน์ Click 

28/04/2022

 Customer Service

Supervisor

(ประจำสถานีสุวรรณภูมิ)
สมัครตำแหน่งนี้
 

28/04/2022

 Customer Service

Agent

(ประจำสถานีสุวรรณภูมิ)
สมัครตำแหน่งนี้
 

21/04/2022

 Passenger Service

Agent

(ประจำสถานีเชียงราย)
สมัครตำแหน่งนี้
 

21/04/2022

 IT Support

(ประจำสถานีอุบลราชธานี)
สมัครตำแหน่งนี้
 

21/04/2022

 Aviation Security

Officer

(ประจำสำนักงานใหญ่)
สมัครตำแหน่งนี้
 

19/04/2022

Administration And

Document Control

(ประจำสำนักงานใหญ่)
สมัครตำแหน่งนี้
 

19/04/2022

Document Control

Officer

(ประจำสำนักงานใหญ่)
สมัครตำแหน่งนี้
 

19/04/2022

Safety Office In

Professional

(ประจำสถานีสุวรรณภูมิ)
สมัครตำแหน่งนี้
 

08/04/2022

Passenger Service

Agent

(ประจำสถานีนครศรีธรรมราช)
สมัครตำแหน่งนี้
 

07/04/2022

Bartender

(ประจำสถานีสุวรรณภูมิ)
สมัครตำแหน่งนี้
 

07/04/2022

General Helper

(ประจำสถานีสุวรรณภูมิ)
สมัครตำแหน่งนี้
 

07/04/2022

Kitchen Attenden

(ประจำสถานีสุวรรณภูมิ)
สมัครตำแหน่งนี้
 

31/03/2022

Admin Finance and

Accounting Officer

(ประจำสำนักงานใหญ่)
สมัครตำแหน่งนี้
 

31/03/2022

Finance and

Accounting Officer

(ประจำสำนักงานใหญ่)
สมัครตำแหน่งนี้
 

16/03/2022

Ramp Supervisor

(ประจำสถานีนครศรีธรรมราช)สมัครตำแหน่งนี้
 

21/03/2022

Air Ticket Agent

(ประจำสถานีขอนแก่น)


15/03/2022

Wheelchair Service

  Agent

(ประจำสถานีสุวรรณภูมิ)


10/03/2022

Passenger Service

Agent

(ประจำสถานีสุวรรณภูมิ)


10/03/2022

Ground Support

Equipment Operator

(ประจำสถานีสุวรรณภูมิ)


21/02/2022

Customer Service

Agent

(ประจำสถานีหาดใหญ่)


18/01/2022

Ramp Supervisor

(ประจำสถานีอุดรธานี)


11/01/2022

Load Control

Agent

(ประจำสถานีสุวรรณภูมิ)


11/01/2022

Load Control

Supervisor

(ประจำสถานีสุวรรณภูมิ)


06/01/2022

Maintenance

(ประจำสถานีภูเก็ต)


06/01/2022

Loader

(ประจำสถานีภูเก็ต)


05/01/2022

Passenger Service Agent

(ประจำสถานีภูเก็ต)


23/12/2021

Safety Officer in Professional

  (ประจำสถานีเชียงใหม่)


23/12/2021

Passenger Service Agent

  (ประจำสถานีเชียงใหม่)


23/12/2021

Passenger Service Supervisor

(ประจำสถานีสุวรรณภูมิ)


23/12/2021

Lead Passenger Service

  (ประจำสถานีสุวรรณภูมิ)